top of page

Cierpliwość, konsekwencja i czas

Jak być firmą odpowiedzialną w trudnych czasach? O tym z Mario Zamarripą, Dyrektorem ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia, rozmawia Karolina Błońska-Szubstarska.fot. Mario Zamarripa, Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia


CR NAVIGATOR RESILIENCE: ERGO Hestia została wiceliderem w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm w Polsce. Otrzymała też Srebrny Listek „Polityki”. Jak się osiąga taką pozycję?


Mario Zamarripa: Nasze osiągnięcia są efektem wielu działań. Tylko w tym momencie prowadzimy około 30 projektów oraz inicjatyw społecznych i środowiskowych, z których najstarszy ma ok. 20 lat. Założyliśmy też dwie fundacje. W ciągu ostatnich pięciu lat zaczęliśmy o naszym zaangażowaniu myśleć bardziej strategicznie. Pojawiły się wskaźniki, monitorowanie, raportowanie, strategie. Regularnie uczestniczymy w wydarzeniach, takich jak Ranking Odpowiedzialnych Firm czy Listki CSR, które co roku mobilizują nas do jeszcze większej aktywności.

Ważną rolę odgrywa dialog prowadzony z naszymi interesariuszami, który pozwala nam na ewaluację postawionych sobie celów. Rozmawiamy o naszym środowisku biznesowym, działaniach CSR, ale też o trendach. Dobrym fundamentem do takiej rozmowy jest zawsze raport niefinansowy.

To publikacja, która dowodzi, jak wiele pracy trzeba wykonać, by zrównoważony rozwój wykraczał poza ogólniki i hasła reklamowe. Nasze działania są kształtowane m.in. przez zobowiązania lokalne i międzynarodowe, takie jak Karta Różnorodności, 10 Zasad Global Compact a także klimatyczne, jak Climate Leadership.

Raporty pokazują też, że efekty są realne i ten wysiłek zamienia się w wymierne korzyści – dla środowiska, społeczeństwa, pracowników.

CR NAVIGATOR RESILIENCE: Przystąpiliście do innowacyjnego projektu Climate Leadership UNEP/GRID. Jakie zobowiązania to na was nałożyło?


Maro Zamarripa: Udział w tym projekcie był dla nas bardzo ciekawym doświadczeniem. Mieliśmy okazję skonsultować z ekspertami programu nasze cele środowiskowe i w efekcie zobowiązaliśmy się do redukcji emisji CO2 w 2020 r. o co najmniej o 5% w stosunku do 2019 r. To dla nas bodziec do jeszcze większej mobilizacji, która wymaga modyfikacji procesów biznesowych. W tym celu wdrożyliśmy system zarządzania środowiskowego według wymogów ISO 14001 i EMAS. Przyznanie certyfikatu ISO 14001 jest wynikiem audytu przeprowadzanego przez zewnętrznych audytorów. To dowód, że firma naprawdę troszczy się o środowisko.

CR NAVIGATOR RESILIENCE: ERGO Hestia znana jest z dużego zaangażowania środowiskowego: wdrażacie praktyki GOZ i upcyclingu, promujecie zrównoważony transport, w pobliżu siedziby głównej stworzyliście park i pasiekę na ponad 600 tysięcy pszczół. Szczególnie zainteresował nas program „Rower na zawsze”. Czy mógłbyś opowiedzieć o nim trochę więcej? Jak reagują na niego klienci?


Mario Zamarripa: Wiele osób niedowierza, gdy dowiaduje się o istnieniu tego programu. Centrala naszej firmy mieści się w 4 biurowcach zlokalizowanych na granicy Sopotu i Gdańska, w których pracuje ok. 2 tys. osób. Jest do nich tylko jedna droga dojazdowa, dlatego konsekwentnie rozwijaliśmy program rowerowy dla pracowników, w efekcie którego latem do biura przyjeżdża rowerami ok. 300-400 osób dziennie. Te działania i dobra współpraca z partnerami biznesowymi zainspirowały nas do tego, żeby wesprzeć mobilność rowerową naszych klientów oraz poszkodowanych. Tak powstał program „Rower na zawsze”.

Program polega na tym, że osobom poszkodowanym w wypadkach, które oczekują od nas samochodu zastępczego, proponujemy zamiast auta na kilka dni, rower, który mogą zatrzymać na zawsze.

Reakcje osób, którym proponujemy to rozwiązanie, są bardzo ciekawe. Część klientów nie wierzy i śmieje się z propozycji. Dopiero po chwili zaczynają rozumieć, że to świetna okazja. Nawet jeśli klient nie zdecyduje się na rower i tak trafia do niego przekaz edukacyjny. A jak „Rower na zawsze” wpływa na środowisko? Z naszych wyliczeń wynika, że w 2019 r. program przyczynił się do redukcji emisji CO2 o 2,6 tony.


CR NAVIGATOR RESILIENCE: A jak wygląda Wasze zaangażowanie we wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego i upcycling?


Mario Zamarripa: W zeszłym roku nabrała tempa nasza inicjatywa upcyclingowa będąca efektem współpracy ze startupami i artystami – „Drugie życie”. U jej podstaw stało kilka zjawisk. Po pierwsze, w Polsce mamy duży problem z odpadami i nie potrafimy ich należycie segregować. Wciąż musimy pracować nad świadomością, że śmieci można przetwarzać i tworzyć z nich wartościowe rzeczy. Po drugie, jako organizacja wykorzystujemy sprzęt elektroniczny, który raz na jakiś czas musimy wymienić. Po trzecie, często po wypadku klienci z niewiadomych przyczyn wysyłają nam zniszczony sprzęt, taki jak części samochodowe, uszkodzone foteliki, etc. Pojawia się kłopot - co z nim zrobić? Dlatego pojawił się pomysł, by zarówno część zużytego sprzętu komputerowego, jak i tych części przysyłanych przez klientów, przekazywać artystom, którzy dadzą im drugie życie, tworząc z nich np. stoliki czy biżuterię. Nasz projekt został nagrodzony nagrodą Stena Circular Economy Award. Na przełomie tego i następnego roku planujemy jego kolejny etap.

Zarówno w przypadku projektu „Rower na zawsze”, jak i „Drugie życie”, dotykamy najważniejszego procesu biznesowego w firmie, czyli likwidacji szkód. To obszar, w którym można jeszcze wiele zrobić, np. we współpracy z warsztatami samochodowymi. Przed nami jeszcze wiele ciekawych projektów.

CR NAVIGATOR: A czy są inne inicjatywy środowiskowe, które teraz wdrażacie, a o których chciałbyś opowiedzieć?


Mario Zamarripa: Niewątpliwie jednym z tych działań, o którym może niełatwo się mówi, ale ma dużą wagę, jest cały proces wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego według standardu ISO 14000 i EMAS. Nie ma wielu firm w naszej branży, które próbują to zrobić. To pracochłonny i wymagający proces, angażujący dużo jednostek organizacji.

ERGO Hestia w swojej ofercie posiada też prośrodowiskowy produkt – EKO Hestia. Kierujemy go do dużych korporacji, które mogą powodować straty środowiskowe. Jako jedyny polski ubezpieczyciel, w oparciu o analizę specjalistów, oferujemy tym firmom doradztwo w zakresie poprawy parametrów środowiskowych. Organizujemy też prośrodowiskowy konkurs grantowy EKO HESTIA SPA dla polskich uzdrowisk. Zwycięskim uzdrowiskom, oprócz wynoszącego 100 tys. zł grantu, zapewniamy ubezpieczenie na rok. Poza tym stawiamy na eko flotę. Około 200 likwidatorów mobilnych (rzeczoznawców) ERGO Hestii korzysta wyłącznie z samochodów hybrydowych.

CR NAVIGATOR: Równie mocno jesteście zaangażowani w działania społeczne. Od lat wspieracie integrację zawodową i rehabilitację osób z niepełnosprawnościami. Jak zmieniają się potrzeby społeczne i Wasza odpowiedź w tym obszarze?


Mario Zamarripa: Nasze działania ewoluują. Mamy odpowiedzialną za ten obszar Fundację Integralia. Działa już 16 lat i pracuje na rzecz osób z niepełnosprawnościami, które są w Grupie ERGO Hestia, ale nie tylko. Fundacja prowadzi szkolenia i warsztaty skierowane do osób z niepełnosprawnościami, ale również do innych pracowników i partnerów biznesowych, którzy uczą się, jak pracować z każdym, zasypując przy tym międzyludzkie granice. Wiele osób z niepełnosprawnościami dzięki fundacji po raz pierwszy w życiu znalazło pracę.

W naszej organizacji osoby z niepełnosprawnością stanowią 2,6% pracowników. Wiemy jednak, że może być ich więcej, bo wielu niepełnosprawności nie widać. W lipcu tego roku ruszyliśmy z programem „Ja też”, w ramach którego zachęcamy wszystkich naszych pracowników z niepełnosprawnością, aby się ujawnili. Z naszej strony mogą liczyć na dostosowanie miejsca pracy - co jest obowiązkiem każdego pracodawcy - oraz dodatkowe benefity.

CR NAVIGATOR RESILIENCE: Jak wiele innych firm zaangażowali się też Państwo w walkę z pandemią. Stworzyli Państwo akcję #MuremZaRatownikami. Pandemia wciąż trwa, a jesień może przynieść jej nasilenie. Czy w związku z tym planują Państwo rozszerzenie działań wspierających społeczeństwo w radzeniu sobie z pandemią i jej skutkami?


Mario Zamarripa: Naszym priorytetem jako organizacji jest ochrona naszych pracowników. Poza tym analizujemy, co się dzieje w biznesie, gdzie sytuacja jest najbardziej niestabilna i gdzie najbardziej będzie potrzebne nasze wsparcie. Nasi partnerzy biznesowi to często osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą i mocno odczuwają skutki pandemii. To jedna z grup, które uwzględniamy w ramach obszarów naszego potencjalnego zaangażowania.

CR NAVIGATOR: Jak, jako firma odpowiedzialna i zaangażowana, myślicie o przyszłości biznesu i jego miejscu w społeczeństwie? Jak ta rola będzie się zmieniać?


Mario Zamarripa: Pandemia sprawiła, że zaczęliśmy ze sobą ściślej i lepiej współpracować. Powstawały różnego rodzaju partnerstwa angażujące biznes, 3 sektor i organy administracyjne. Partnerstwa zarówno na poziomie lokalnym, jak i międzynarodowym. Tym samym zaczęliśmy lepiej wywiązywać się z realizacji niezwykle ważnego Celu Zrównoważonego Rozwoju ONZ, jakim jest cel nr 17. To pokazuje, w którą stronę może ewoluować rola biznesu w społeczeństwie.

Aktualnie pracujemy nad nową strategią odpowiedzialnego biznesu. Nie da się w niej nie uwzględnić pandemii. Jako biznes nauczyliśmy się, że trzeba być przygotowanym, bo przyszłość jest niepewna. W tym kontekście bardzo ważną rolę odgrywają też zmiany klimatyczne. Im częstsze będą gwałtowne zjawiska pogodowe, tym więcej odszkodowań będziemy musieli wypłacać. Również dlatego chcemy odegrać istotną rolę w transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Wyzwaniem, jakie przed nami widzę, będzie zaangażowanie w tę zmianę osób indywidualnych i firm, przekonanie ich, że to, jak żyją, jakich wyborów dokonują, ma ogromne znaczenie.


CR NAVIGATOR: Dziękuję za rozmowę.

bottom of page