top of page

Nasza droga do B Corp

Rafał Mikołajczyk, Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems S.A.


O ruchu B Corp zaczęliśmy rozmawiać już w 2014 roku. Wtedy w Polsce wciąż niewiele osób wiedziało o jego istnieniu. W Benefit Systems odpowiedzialność społeczna i zrównoważony rozwój są dla nas bardzo istotne. Naszą misją jest działanie na rzecz aktywnego stylu życia i rozwoju ludzi. Wierzymy, że większa aktywność to więcej energii, zdrowia, dobrego samopoczucia, a w rezultacie lepsze życie.


Takim podejściem do życia staramy się zarażać zarówno młodych, aktywnych zawodowo ludzi, jak również dzieci i osoby starsze. Odzwierciedleniem tej idei w praktyce jest Program MultiSport, który od lat tworzymy. Dziś korzysta z niego ponad milion Użytkowników w Polsce i innych krajach Europy. Wiemy, że blisko 80 proc. osób posiadających naszą kartę sportową częściej korzysta z aktywności fizycznej.


Idea B Corp zaczęła kiełkować w Benefit Systems za sprawą właściciela spółki, który obserwował model działania firm określanych mianem „najlepszych dla świata” za oceanem

i chciał, by BS dołączyła do tego grona. Dla Benefit Systems – spółki, która działa na rynku benefitów pozapłacowych w roli pośrednika – podejmowanie działań przynoszących korzyści wszystkim interesariuszom jest oczywiste. W grupie wspomnianych interesariuszy są z jednej strony pracodawcy – nasi klienci – którym proponujemy programy wspierające

i motywujące pracowników. Pracownicy i ich rodziny – nasi użytkownicy – dzięki karcie MultiSport i programom kafeteryjnym mają łatwiejszy dostęp do atrakcji sportowych oraz kulturalnych. Z drugiej strony współpracujemy z ponad 4 tysiącami partnerów, którzy udostępniają swoje usługi w oferowanych przez Benefit Systems programach. Nasi partnerzy korzystają także z programów wsparcia finansowego i szkoleniowego BS, dzięki którym rozwijają usługi i swój biznes.


W 2016 roku zapadła decyzja o przystąpieniu do procesu certyfikacji. Był to początek dwuletniej drogi, którą nasza spółka przebyła wprowadzając udoskonalenia i procesy wspierające zrównoważony system działania firmy w 5 obszarach B Corp: ład korporacyjny i zarządzanie, pracownicy, społeczność, środowisko naturalne i relacje z klientami. Pierwszym krokiem było wypełnienie B impact assessment, czyli kwestionariusza, który pomógł nam sprecyzować i zaprojektować rozwiązania sprzyjające społecznej odpowiedzialności naszej spółki. Proces wdrażania opracowanych planów angażował dużą grupę osób ze wszystkich departamentów firmy. Ponadto, ze względu na fakt, że Benefit Systems tworzy grupę kapitałową, w której skupione są zarówno spółki operujące na terenie Polski, jak i te działające za granicą, proces certyfikacji w naszym przypadku był wyjątkowo złożony i wymagający. W 2018 r. Benefit Systems stała się pierwszą spółką publiczną w regionie CEE i jedyną na tę chwilę firmą z polskim rodowodem, która została wyróżniona certyfikatem B Corp.


Cieszymy się, że możemy być częścią światowego ruchu, który skupia firmy o podobnej filozofii i uświadamia innym konieczność zmian w sposobie prowadzenia biznesu. Weszliśmy do społeczności firm, które współtworzą nowy rodzaj gospodarki, oparty nie tylko na wzroście PKB i maksymalizacji wartości dla udziałowców, ale uwzględniający wszystkich interesariuszy, oparty na wartościach, biznesowej grze fair i działaniu w duchu win-win. Chcemy wymieniać się wiedzą i doświadczeniami z innymi B Corpami, równymi oraz lepszymi od nas, jak również wspierać inne organizacje w drodze do bycia B Corp. Dzięki certyfikacji zmierzyliśmy standardy Benefit Systems, a wiedza o tym, w jakim punkcie jesteśmy, w czym jesteśmy mocni i gdzie mamy jeszcze obszary do rozwoju, to dla nas kolejny krok do zmian na lepsze. Certyfikat B Corp to dla nas zobowiązanie do dalszego doskonalenia się i rozwijania biznesu w sposób jeszcze bardziej zrównoważony.

Rafał Mikołajczyk, Wicedyrektor ds. Komunikacji i CSR Benefit Systems S.A.

Comments


bottom of page